: chunglan171@gmail.com - kientrucxanhsc@gmail.com : 098.999.35.29 / 0988.619.343

Thi công trang trí cây hoa

28/04/2019

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XANH HÀ NỘI Chuyên: Cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công các hạng mục cây xanh đô thị Chăm sóc duy trì các hạng mục cây xanh, công viên, vườn hoa, khu sinh thái... Trang trí cây hoa. cây cảnh nội thất, ngoại thất, vườn trên mái, vườn tường, vườn treo... Cắt tỉa, chặt hạ cây xanh Cung cấp thi công giàn hoa lan, chậu treo...

Thi công hạng mục cảnh quan cây xanh

28/04/2019

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XANH HÀ NỘI Chuyên: Cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công các hạng mục cây xanh đô thị Chăm sóc duy trì các hạng mục cây xanh, công viên, vườn hoa, khu sinh thái... Trang trí cây hoa. cây cảnh nội thất, ngoại thất, vườn trên mái, vườn tường, vườn treo... Cắt tỉa, chặt hạ cây xanh Cung cấp thi công giàn hoa lan, chậu treo...

Tư vấn thiết kế

28/04/2019

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XANH HÀ NỘI Chuyên: Cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công các hạng mục cây xanh đô thị Chăm sóc duy trì các hạng mục cây xanh, công viên, vườn hoa, khu sinh thái... Trang trí cây hoa. cây cảnh nội thất, ngoại thất, vườn trên mái, vườn tường, vườn treo... Cắt tỉa, chặt hạ cây xanh Cung cấp thi công giàn hoa lan, chậu treo...

Công viên sinh thái

28/04/2019

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XANH HÀ NỘI Chuyên: Cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công các hạng mục cây xanh đô thị Chăm sóc duy trì các hạng mục cây xanh, công viên, vườn hoa, khu sinh thái... Trang trí cây hoa. cây cảnh nội thất, ngoại thất, vườn trên mái, vườn tường, vườn treo... Cắt tỉa, chặt hạ cây xanh Cung cấp thi công giàn hoa lan, chậu treo...

Dịch vụ duy trì cảnh quan

28/04/2019

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XANH HÀ NỘI Chuyên: Cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công các hạng mục cây xanh đô thị Chăm sóc duy trì các hạng mục cây xanh, công viên, vườn hoa, khu sinh thái... Trang trí cây hoa. cây cảnh nội thất, ngoại thất, vườn trên mái, vườn tường, vườn treo... Cắt tỉa, chặt hạ cây xanh Cung cấp thi công giàn hoa lan, chậu treo...